Boek Project Canvas: vanaf 14 september verkrijgbaar

Veel (deeltijd)projectleiders zullen het gevoel van beklemming wel herkennen: je bent tot projectleider benoemd en het management wil graag op korte termijn een eerste indruk hebben over het wat en hoe van het project.

Je krijgt niet voldoende tijd om een volledig projectplan op te leveren, wat ook nog niet kan want je weet ook nog veel te weinig. Maar je moet toch wat? Je zoekt een paar medestanders op die je kunnen helpen bij het opstellen van een eerste schets van het beoogde project. Verder zoek je naar een handig en vooral compact hulpmiddel om de gesprekken met hen - en met de opdrachtgever en andere belanghebbenden - te structureren. Het Project Canvas is zo'n hulpmiddel.

Na de goede ervaringen met het Program Canvas, zijn we gaan schrijven aan het Project Canvas. Een boek voor mensen die behoefte hebben aan een handig hulpmiddel om een project in de steigers te zetten. We nemen de lezer mee in de stappen die nodig zijn om een eerste beeld te vormen van zijn of haar project.

In het lege canvas staan 15 onderwerpen, we noemen ze 'elementen', die richting geven aan de discussie over het waarom, wat, wie en waarmee van het project. In het ingevulde canvas blijkt hoe het projectteam, in samenspraak met de initiator van het project, naar de kern van de opgave kijkt. Je visualiseert meteen de uitkomsten van de discussies door te werken met 'geeltjes' c.q. post-its. Je neemt het ingevulde canvas mee onder je arm naar de opdrachtgever of maakt een foto van de ingevulde velden en bespreekt die met de opdrachtgever. Bespaart iedereen tijd en het is wel zo overzichtelijk, denken we. Lees hier de preview. Verkrijgbaar vanaf 14 september. 

Project Canvas - samen naar de kern van je project, door Rudy Kor, Jo Bos en Theo van der Tak, Vakmedianet, 2016.

Open inschrijving training Programmamanagement 9 maart 2017

Jaarlijks verzorgt Jo Bos een open inschrijvingstraining programmamanagement. Editie 2017 start op 9 maart a.s. De training bestaat uit vijf eendaagse bijeenkomsten en wordt steeds in de omgeving van Utrecht georganiseerd.

Alle aspecten van het opzetten en organiseren van een programma komen aan de orde waarbij steeds het uitgangspunt is hoe je met de opgedane kennis in de praktijk direct aan de slag kunt. Een veelheid aan praktische tips en inzichten komt aan de orde.

Het programma wordt georganiseerd vanuit het studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO). Via hun site kun je alle informatie over het programma krijgen. In onderstaand filmpje vertelt Jo Bos meer over het programma.

SBO: Interview met Jo

Video-impressie PGM Open 2016

Bekijk de video of ga naar de presentaties.

Save the date: 6e PGM Open met nieuwe opzet

Na 5 succesvolle edities organiseren Twynstra Gudde, Jo Bos & Co en Organisatieregie* op 2 februari 2017 de 6e editie van het PGM Open, hét event over programmamanagement. Zoals jullie van ons gewend zijn, kiezen we ook dit jaar weer voor een andere opzet. We gaan voor een kleinschalig event met maximaal 200 deelnemers. De focus ligt in 2017 op het leiderschap en vakmanschap van de programmamanager.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Programma: écht in gesprek

 alt=In een leertraject van AOG werk ik samen met Minke Tromp. Minke is filosofe en houdt zich met name bezig met het vraagstuk hoe mensen beter met elkaar in gesprek kunnen komen. Rond dat thema heeft Minke een intensief programma ontwikkeld. Misschien is het iets voor jou? Kijk dan verder.

Het programma start in maart 2017.

Veranderen in een veranderende wereld

In een wereld die steeds sneller verandert zoeken organisaties naar bestaansrecht. Verandering is de enige constante. Mee veranderen is pure noodzaak. Hoe ziet zo'n organisatie er uit? En hoe begeleid je de transitie naar een organisatie die future proof is? Waar moet je nú aan werken? En welke rol speelt de Learning & Development professional?

Afbeelding uit magazine

Het succes van een verandertraject valt of staat bij de manier waarop de menselijke kant van de verandering wordt ingestoken. De kunst is om de verandering zo te faciliteren, dat mensen en teams zich uitgenodigd voelen om mee te veranderen en vanuit hun uniciteit een positieve bijdrage te leveren. Transformatie van de organisatie begint met transformatie van het individu. 

Met Annelies Straub schreef Jo voor magazine Insights On Topic een compact overzicht van uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verandermanagement in een steeds veranderende wereld. Kernpunten: een levende visie; kort-cyclische stappen, leren en vieren, versterken van eigenaarshap en heldere communicatie. Lees hier het hele artikel van Jo of haal de pdf naar je toe.

Meer lezen? Lees het hele magazine online of ontvang hem gratis via de post.